Quentadores de auga eléctricos

Os quentadores de auga eléctricos quentan e conservan unha cantidade de auga nun cilindro illado, listo para o seu uso. Proporcionan auga quente a presión da rede e, como poden entregar toda a cantidade almacenada inmediatamente necesaria, poden atender moitas saídas á vez. E entregaralles a todos a presión da rede. Cando se baleira, leva tempo para recalentar para que teña auga quente, pero quéntase rapidamente o auga, especialmente con elementos máis poderosos ou xemelgos, e pode funcionar con electricidade extrema de baixo custo.